طراحی و اجرای دکوراسیون گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

ارسال شده در: خدمات, نمونه کار های اجرا شده | 0

طراحی و اجرای دکوراسیون گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)         مکان پروژه : دفتر مدیریت گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) فعالیت انجام شده : طراحی ، تولید و اجرای دکوراسیون