اجرای دکوراسیون غرفه نمایشگاهی شرکت کاوشکام آسیا

ارسال شده در: خدمات, نمونه کار های اجرا شده | 0

اجرای دکوراسیون غرفه نمایشگاهی شرکت کاوشکام آسیا در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری     موقعیت پروژه : چهاردهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری کارفرما : شرکت خدمات مخابراتی … توضیحات