باکس چوبی کد Box008

باکس چوبی کد Box008

 

 

 

 

باکس چوبی کد Box008

 

 

 

کد محصول : Box008

جنس : MDF خام

 

ابعاد موجود : 

 

۲۲*۱۱ سانتیمتر – ارتفاع : ۱۱ سانتیمتر – ضخامت ۶ میل = قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

۲۵*۱۸ سانتیمتر – ارتفاع : ۱۱ سانتیمتر- ضخامت ۶ میل = قیمت : ۱۷۰۰۰ تومان

۳۰*۲۱ سانتیمتر – ارتفاع : ۱۱ سانتیمتر- ضخامت ۶ میل = قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان

۳۵*۲۵ سانتیمتر – ارتفاع : ۱۱ سانتیمتر- ضخامت ۶ میل = قیمت : ۲۲۰۰۰ تومان

 

۲۲*۱۱ سانتیمتر – ارتفاع : ۱۱ سانتیمتر – ضخامت ۱۶ میل = قیمت : ۳۰۰۰۰ تومان

۲۵*۱۸ سانتیمتر – ارتفاع : ۱۱ سانتیمتر- ضخامت ۱۶ میل = قیمت : ۳۴۰۰۰ تومان

۳۰*۲۱ سانتیمتر – ارتفاع : ۱۱ سانتیمتر- ضخامت ۱۶ میل = قیمت : ۴۰۰۰۰ تومان

۳۵*۲۵ سانتیمتر – ارتفاع : ۱۱ سانتیمتر- ضخامت ۱۶ میل = قیمت : ۴۴۰۰۰ تومان

 

سفارش سایر ابعاد دلخواه نیز پذیرفته می شود .

دیدگاهی بنویسید